Yazılım Tasarım ve Geliştirme



Ön Analiz ve Yazılım İhtiyaçlarının Belirlenmesi

Yazılımın kapsamının belirlenmesi için müşteri istekleri ve ihtiyaçları belirlenir. Bunun için müşterinin neyi nasıl yaptığı araştırılır. Analiz dokümanı hazırlanır ve müşteri tarafından onaylanarak sonraki aşamaya geçilir.

Veritabanı ve Arayüz TasarımıBelirlenen ihtiyaçları karşılamak için gereken veritabanı yapısı ve kullanıcı ara yüzleri tasarlanır. Tasarım için sadece mevcut ihtiyaçlar değil, gelecekteki olası ihtiyaçlar da göz önünde bulundurulur. Arayüz tasarımlarının kolay kullanım sağlaması ve kullanıcı eğitimini en aza indirmesi hedeflenir. Tasarım ekran görüntüleri doküman olarak hazırlanır ve müşteri tarafından onaylanarak sonraki aşamaya geçilir.

 Kodlama

Yazılım geliştirme ortamı olarak Microsoft Visual Studio platformu içersinde ASP.NET, C#.Net ve VB.Net dilleri kullanılır. Veritabanı olarak Microsoft SQL server serilerinin veritabanı sistemleri ile de çalışabilinir.

Pilot Uygulama ve Testler

Kodlama sırasında yapılan fonksiyon testleri dışında müşterinin gerçek ortamında ve gerçek kullanıcılar tarafından programın çalışmasının test edilmesi çok önemlidir. Bu aşamada elde edilen bilgiler ışığında tasarım ve kodlamada gerekli değişiklikler yapılır. Pilot uygulamanın başarılı olması durumunda bir sonraki aşamaya geçilir. Proje TeslimiBütün işlemlerin bitirilmesini takiben proje teslim dokümanı hazırlanır ve müşteri tarafından onaylanarak proje kesin kabulü yapılır. Bu tarihten itibaren garanti süresi başlar.

Garanti ve Teslim Sonrası Hizmetler

Geliştirilen uygulamalar, tasarım ve kodlama hatalarına karşı 6 (altı) ay süre ile garantilidir. Garanti süresi içinde hatalara en geç 1 (bir) hafta içerisinde müdahale edilecektir. Müşterinin bilgisayar sisteminde oluşan donanımsal, yazılımsal, fiziksel veya elektriksel arıza ve değişikliklerden kaynaklanan hatalar, bu garanti kapsamı dışındadır.