Yeni Türk Ticaret KanunuSınırların ortadan kalktığı küresel ekonomide ulusların ve şirketlerin rekabet gücünün artmasında iş hayatında uygulanan kuralların küresel standartlara uyumlu olması büyük önem taşıyor. 1 Temmuz 2012’de yürürlüğe girecek yeni TTK (Türk Ticaret Kanunu), 54 yıllık geleneği bozarak kapsamlı içeriğiyle ve “ticaret hukuku anlayışı”na dayalı yapısıyla Türk iş dünyasına radikal bir değişiklik getiriyor.

Yeni TTK ile Neler Değişiyor?
Yeni TTK, Türk ticari yaşamına şeffaflık, denetlenebilirlik ve güvenilirlik açısından uluslararası standartları yakalama fırsatını sunuyor. Yeni TTK’nın temel yapı taşları şu şekilde özetlenebilir:

    Evrensel Muhasebe ve Denetim Standartları: Ticari defterlerin, finansal tabloların ve yıllık faaliyet raporunun Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na uyarlanmış Türkiye Muhasebe Standartları’na uygun biçimde tutulması ve düzenlenmesi
    Kurumsal Yönetim: Adillik, yönetsel ve finansal alanda şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri.
    Paysahipliği Değeri: Kanun şirket ortağının hukuki konumuna önemli yenilikler getiriyor.
    Paysahipliği Değerinin Yükselmesi: İnceleme ve bilgi alma hakları, biraysel/azınlık haklarının güvence altına alınması, eşit işlem ilkesi...
    Modern Yeniden Yapılanma Yöntemleri: Hukuki dayanaklardan mahrum olan birleşmeler, tür değişiklikleri, yasa düzeyinde hükme bağlanmamış bölünmeler, tek kişilik ortaklıklar kapsamlı düzenlemelerle yeni TTK tasarrufunda ön plana çıkarılıyor.
    Bilgi Toplumu Hizmetleri: Web sitesi kurma zorunluluğu, elektronik imza.
 

LOGO´nun Yeni TTK Uygulamaları

Yeni TTK´ya Uyum için Yol Haritası