e-Arşiv

e-Arşiv faturası Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt ortamında düzenlenmek muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkan sağlayan bir uygulama olduğunu söylemek mümkün olmaktadır. e-Arşiv ile ilgili e- Fatura kapsamı dışında kalan firma ve tüketicilere kesilen faturaların da elektronik ortamda düzenlenmelerine ve ikinci nüshasının elektronik olarak muhafaza ve ibraz edilmesine olanak sağlayan bir sistem olarak da bilinmektedir. Logo e-Arşiv iş ve faturalarını milyonlarca müşteriye ulaştırmak zorunda olan firmaların operasyonel yüklerini en aza indirmelerine yardımcı olan bir sistem geliştirmeyi başarmıştır.

Yüksek hızda fatura işleme ve gönderme imkanı sunarak sizleri zamandan tasarruf ettirecek, iş yükünü azaltacak ve verimliliği en üst seviyeye çıkaracaktır. e-Arşiv verilere hızlı ve kolay bir şekilde istenildiği an ulaşılabilmesini geriye dönük fatura sorgulama süreçlerinin kolaylaşmasını sağlarken gelen ve giden fatura kaybının önlenmesini mümkün kılacak bir sistem haline gelmiştir. e-Arşiv iş gücü arşivleme ve kağıt fatura gönderim maliyetlerini azaltarak ciddi oranda tasarruf edilmesini sağlamaktadır. Logo e-Arşiv uygulaması, firmanızın süreçlerine ve kullandığınız ERP çözümüne kolay ve hızlı entegre olur. Arşivlerde mutabakatlar gönderim ve sonuçlanması tek platformda takip edilebilecek ve iletişimde verimlilik kazandırmaktadır. Elektronik ortamda gönderimi kağıt ve dosyalama açısından da maliyetlerde azalma sağlayacaktır. Mail gönderim sayılarında ve firma mutabakat sayısında herhangi bir sınırlama olmamaktadır.

Logo e-Arşiv iş ve faturalarını milyonlarca müşteriye ulaştırmak zorunda olan firmaların operasyonel yüklerini en aza indirmelerine yardımcı olan bir sistem geliştirmeyi başarmıştır. e-Arşiv ile ilgili e- Fatura kapsamı dışında kalan firma ve tüketicilere kesilen faturaların da elektronik ortamda düzenlenmelerine ve ikinci nüshasının elektronik olarak muhafaza ve ibraz edilmesine olanak sağlayan bir sistem olarak da bilinmektedir. e-Arşiv faturası Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt ortamında düzenlenmek muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkan sağlayan bir uygulama olduğunu söylemek mümkün olmaktadır.